Varför Ekologiskt?

Esse har varit ekologiskt certifierade sedan 2005.
Vi gillar inte syntetiska kemikalier och ekologiskt jordbruk är bättre för planeten.
DIN HUD ÄR ETT EKOSYSTEM… SLUTA FÖRORENA DEN
Vi har under det senaste seklet sett hur olika syntetiska kemikalier har påverkat vår värld. Vi vet nu att vårt komplexa ekosystem inte alltid svarar på en behandling på det sätt man hoppats. T ex. när vi började spreja DDT för att döda skadedjur, så lyckades det, men sedan kom de andra konsekvenserna. Nu flera decennier efter att man förbjöd användandet så hittar man fortfarande rester av DDT i 99% i blodprovet av alla amerikaner. Flickor som utsattes för DDT innan puberteten löper 5 gånger högre risk att utveckla bröstcancer som vuxna. Så även om de kortsiktiga målen uppnåddes, så är konsekvenserna av de långsiktiga inte lika lätta att leva med.
Vi tror att något liknande håller på att hända inom konventionell hudvård. Kemikalier appliceras på huden för kortsiktiga resultat utan att begrunda de långsiktiga konsekvenserna.
Esse försöker hålla sig så nära naturen som möjligt och kraven från Ecocert hjälper oss. De tillåter inte syntetiska kemikalier, genetiska modifikationer eller hormonförändringar.

VÅR JORD ÄR ETT EKOSYSTEM… SLUTA FÖRORENA DEN
Ekologiskt jordbruk använder sig inte av syntetiska gifter, växtskyddsmedel eller gödsel, så vattnet och jorden förorenas inte. Detta innebär också att du inte blir förorenad av rester från detta i produkterna
I korthet, ekologiskt jordbruk är hållbart och gör mindre skada på vår planet. Det är inte perfekt, men det är bättre än mycket annat.
Huden på en människa har ofta en större mikrobiell mångfald, än den som finns i tarmen. Huden betraktas nu av vetenskapen som ett ekosystem. Mänskliga celler och mikrober samverkar och bägge ger sitt bidrag till en bättre hudhälsa.
2015 fick man fram en molekylär karta i 3D över människans hud för första gången. Försökspersonerna ombads att inte använda några som helst rengöringsprodukter eller andra hudvårdsprodukter under försöksperioden, för att inte ”smitta ner” resultatet. Man antog att majoriteten av hudens kemi skulle av mikrobiellt ursprung och resten av mänskligt ursprung, man antog att där också skulle finnas rester av kemikalier.
Det blev inte riktigt så.Visserligen utgjorde de mikrobiella cellerna dubbelt så många som de mänskliga cellerna på huden, men vad som överraskade var att 8% bestod av rester från hudvårdsprodukter, av den undersökta kemin.
De långsiktiga effekterna av syntetiska kemikalier på huden är ännu okända, men det känns osannolikt att de ska ha en positiv inverkan på huden. Vi har därför valt att certifiera våra produkter ekologiskt och att undvika kemikalier som inte uppstår naturligt.

”KÄLLA, Esseskincare.com”