Varför Probiotika?

Dina mikrober på huden är precis lika viktiga som de i tarmen.
Resultatet från “the Human Microbiome Project” visar tydligt att frisk hud är värd till triljoner av mikrober.
Dessa mikrober tränger djupt ner i huden och samverkar med dina egna celler för att åstadkomma den komplexa kemi som krävs för att hålla din hud frisk.
Mikroberna på din hud har du fått av din mor och dessa har fått sin form av miljontals år av utveckling din nuvarande miljö. Studier av de jägare/samlare som finns kvar idag, visar att vår moderna livsstil inte har varit snäll mot våra hudmikrober. Man uppskattar att vi förlorat mer än 30% av de mikrobiska ”vänner” vi en gång hade. Det är dags att ta ett steg tillbaka
Hudåkommor som eksem och akne är i de närmaste obefintliga hos jägar-/samlarsamhällen, men har blivit alltmer vanliga i övriga världen. Kanske är det dags att sluta försöka utrota bakterier och istället ta ett steg tillbaka?

Plantera och vattna

Probiotika är levande mikrober som är nyttiga för dig. Probiotika kan förändra hudens ekologi till förmån åt ett mångsidigt och harmoniskt ekosystem som är tillräckligt starkt att stå emot patogener och som kan dämpa effekterna av hudens åldrande.
Esse ”planterar” godartade mikrober på huden som kan konkurrera med åldersskapande sådana och ”vattnar” med prebiotisk näring för att förbättra hudens mikrobiska ekologi.
Vi använder milda konserverings-medel och tensider, pH värdet på våra produkter ligger mellan 4 och 5..
Vi lägger också särskild vikt vid att undvika att förorena hudens ekosystem, våra produkter är certifierade av Ecocert.
Vi tror att produkter som tillverkas på ett genomtänkt och etiskt sätt bidrar till hållbarhet, mångfald och att skönheten som finns i naturen kan bevaras för framtida generationer.

VAD INNEBÄR PROBIOTIKA I HUDVÅRD
Inom livsmedelsindustrin är det enkelt att definiera probiotika. Det är levande mikrober som har hälsosamma effekter. Inom livsmedelsindustrin mäter man probiotika i koloniblidande enheter per milliliter (cfu per ml) detta visar hur många mikrober per milliliter produkt som kan växa och dela sig när produkten används.
Inom hudvård är det inte lika lätt.
Att införa levande probiotika i konventionell hudvård är generellt inte möjligt. De flesta produkter innehåller vatten och då krävs konserveringsmedel för att undvika att produkten blir dålig. Dessa konserveringsmedel dödar mikrober per definition. Så den probiotiska mängden (cfu per ml) skulle bli noll.
Oavsett detta, så finns det mängder av probiotiska påståenden inom hudvårdsindustrin.
Detta förklaras på ett flertal olika sätt, men i huvudsak verkar det finnas fyra olika ”nivåer” av dessa påståenden.

Nivå 1 (Buljong) – Denna teknik innebär att man använder ”buljongen” från en ”mikrobiell soppa”. Mikroberna odlas i ett substrat (en vattenlösning med näringsämnen) och därefter kommer probiotikan att filtreras av och lösningen (med restprodukterna av probiotikan) används i en hudvårdsprodukt. Denna teknik kan i vissa fall ge goda resultat. Esse anser dock inte att denna teknik är ”probiotisk” då ingen probiotika finns med i produkten.

Nivå 2 (Lysat) – Denna teknik kallas för lysat eftersom probiotikan har ”malts sönder”. Detta leder till att probiotikan dör under processen. Även med denna teknik så odlas Probiotikan i ett näringsrikt substrat, men istället för att filtrera bort dem så slås cellerna sönder så att deras cellinnehåll läcker ut innan blandningen filtreras. Denna metod resulterar i ett ”extrakt” som innehåller cytoplasman (cellinnehållet) av probiotikan. Esse använder denna teknik i de flesta av sina produkter och kallar denna teknik (för närvarande) för probiotisk. Vi känner till olika hudvårdsmärken som använder sig av nivå 1 och 2 i sina produkter och kallar dem probiotiska.

Nivå 3 (Tyndalisation) – Med denna teknik så hålls mikroberna hela men de dör med hjälp av värme. Denna process kallas för tyndallisation och betyder att probiotikakulturen hettas upp till 60 ° C och kyls sedan ner igen. Man repeterar sedan denna process under tre dagar. Denna ”inaktiva” Probiotika kan fortfarande sätta sig på hudceller och ta upp en plats för att skydda cellen från onda bakterier. Denna inaktiva probiotika kan dock inte växa och dela på sig så att den signifikant ändrar hudens mikroflora. Esse använder denna teknik i Ageless Serum och Toner Plus och hänvisar till dessa som probiotiska – för närvarande.
Dessa tre nivåer av probiotikatillskott är relativt enkla att framställa och tillsätts enkelt i en hudvårdsprodukt vid slutet av tillverkningsprocessen. Det krävs inte heller någon verklig förändring i produktens befintliga konserveringssystem eller i dessa övriga innehåll.

Nivå 4 (Levande Probiotika) – Denna teknik innebär att vi tillställer levande Probiotika i den slutgiltiga hudvårdsprodukten. Det finns dock ett antal svårigheter i denna process.

1. Att använda ett konserveringssystem skulle döda den levande probiotikan. Det innebär att produkten måste vara fri från konserveringsmedel.

2. Det är väldigt svårt att säkerställa att probiotikan inte dör under tillverkningsprocessen.

3. Det finns utmaningar kring lagringen av den färdiga hudvårdsprodukten. Om temperaturen sjunker för mycket så kommer vattnet i probiotikan att frysa. Eftersom vatten expanderar när det fryser så kommer cellmembranet i dessa probiotiska celler att gå sönder och majoriteten av cellerna kommer att dö. Om temperaturen stiger över 40°C så kommer enzymerna i de levande cellerna att börja denaturera och återigen så kommer det mesta av probiotikan att dö.
Esse har klarat att bemästra dessa svårigheter och Esse Probiotic Serum använder sig av probiotika av denna fjärde nivå. Den innehåller mer än en miljard levande probiotika per milliliter (cfu per ml). Det finns tre olika arter av mjölksyrebakterier i denna mix. Vi har visat att produkten är utan patogener och att mikroberna kan fortsätta att växa ända upp till två år efter produktionen.